Фирма " МАТ – 2001 " ЕООД е динамично развиваща се частна българска компания ориентирана към нуждите на клиентите и пазара. Изграждайки отношения на дългосрочно взаимноизгодно сътрудничество се стремим да бъдем винаги предпочитания и коректен партньор във всички сфери на дейността ни.

Някои от основните ни направления са :
  • Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали
  • Търговия с горива и смазочни материали
  • Дърводобив и търговия с трупи и дървен материал
  • Вътрешен и международен транспорт

Различните дейности на фирмата се ръководят и извършват от добре квалифициран професионален екип,който гарантира, че ще се отнесе към всяка сделка с максимално внимание и персонална ангажираност, за да бъдат удовлетворени най-пълно изискванията на клиентите.

Избирайки " МАТ – 2001 " ЕООД за ваш партньор вие получавате :
  • Професионален мениджмънт и висококвалифициран персонал
  • Съвременни програмни продукти за обработка на информация и документация
  • Високи етични стандарти в работата
  • Гъвкавост, точност и надеждност
  • Стабилна финансова база

" MAT – 2001 " ЕООД – НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАС !