"MAT – 2001" ЕООД извършва търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Изкупуването, обработката и продажбата им се извършва на лицензираните за тази цел площадки на фирмата. Централната база на фирмата се намира в град Лясковец, област Велико Търново. С цел по-пълно задоволяване интересите на доставчиците и клиентите е развита широка гама от вторични метали състояща се от няколко основни групи и съответните им подгрупи, а именно:

  • Желязо
  • Неръждаема стомана
  • Мед
  • Месинг
  • Бронз
  • Алуминий
  • Цинк
  • Акумулаторен скрап

Тел:    0619 2 32 99
Мобилен тел:    0888 715 379
Факс:    0619 2 34 99
e-mail:    mat2001@vali.bg

" MAT – 2001 " ЕООД – НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАС !